Jogi tanácsadás

A jogi tanácsadás szolgáltatást a Nyíregyházi járás területén élő személyek vehetik igénybe. A szolgáltatásra az intézmény központi telefonszámán, vagy családsegítőn, esetmenedzseren keresztül egyeztetve lehet időpontot foglalni. A tanácsadásra szükséges, hogy az ügyfél az ügyhöz kapcsolódó dokumentumokat magával hozza. A  tanácsadás keretében sor kerülhet szóbeli (tanácsadás, tájékoztatás) és írásbeli (pl.: keresetlevél, beadvány, hiánypótlás) segítségnyújtásra is, azonban az egyes eljárásokban személyes képviselet ellátására nem.

 

Amennyiben az ügy típusa, vagy az összetettsége miatt a jövőbeli eljárásokban személyes képviselet válhat szükségessé, úgy az Ügyfél számára ügyvéd igénybevételét javasoljuk.

 

Általánosan családi jogi igényekkel fordulnak meg a szolgáltatáson az ügyfelek, úgymint válás, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj szabályozása, végrehajtási ügyek.

 

Tanácsadó: Dr. Stefáni Gergely Péter    Telefon: 06-30/3675-398

E-mail: dr.stefani.gergely@nycsgyk.hu

 

Pszichológiai tanácsadás

 

A Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ által működtetett, gyermekek számára biztosított pszichológiai szolgáltatás elsősorban az intézmény gondozottjai számára érhető el, de olyan szülők is igényelhetik, akik nem részesülnek gyermekjóléti szolgáltatásban. A szolgáltatás igénybe vétele ideális esetben önkéntes, ezekben az esetekben a szülők saját maguk érzékelik gyermekükkel kapcsolatos problémáikat, illetve a családsegítőkkel, esetmenedzserekkel folytatott gondozási tevékenység során – megfogadva a kollégák javaslatait – jelzik igényüket. Súlyosabb esetekben azonban hatósági előírás alapján a szolgáltatás igénybe vétele kötelező érvényű.

 

A gyermekekkel történő segítő munka előtt szükség van a szülőkkel folytatott első interjúra, anamnézis felvételre, mely többnyire a gyermek jelenléte nélkül zajlik. A szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötését követően a gyermekkel a szakember négyszemközti helyzetben találkozik. Az első 4-5 alkalommal a problémára fókuszált beszélgetések mellett több esetben szükség van pszichodiagnosztikai vizsgálatok (rajztesztek, projektív tesztek, papír-ceruza tesztek stb.) elvégzésére is. Ezt követően a szülőkkel folytatott ismételt konzultáció után az esetek többségében szükséges a gyermek további pszichés megsegítése, támogatása.

A pszichológus munkája többszintű kommunikációt tesz szükségessé. A gyermek érdekét, szükségletét szem előtt tartva dolgozik a gyermekkel, szülőkkel és a gyermek ügyében munkálkodó szakemberekkel.

Az eredményes munkavégzés hosszabb távú elköteleződést igényel, emiatt előjegyzés alapján történik a kliensek megkeresése közvetlenül a pszichológus, illetve a családsegítő és esetmenedzser szakemberek közreműködésével. Az előre egyeztetett időpontokkal igyekszünk figyelembe venni a szülők és gyermekek igényeit. A szolgáltatás elérhető a gyermek 3 éves korától 18 éves korig.

 

Az alábbi esetekben célszerű pszichológushoz fordulni:

 • ha gondok vannak a gyermek magatartásával, melyek az addig megszokott nevelési eszközökkel már nem, vagy alig befolyásolhatók

 • ha a gyermek túlzottan szorong, intenzív félelmei vannak

 • ha családi problémák (válás, haláleset, családon belüli erőszak, családtag súlyos betegsége stb.) miatt a gyermek viselkedése, hangulata jelentősen megváltozik

 • ha a gyermek abúzus áldozata

 • pszichés hátterű testi tünetek meglétekor, amikor a szakorvosi vizsgálatok eredményei nem igazolnak szervi elváltozást (fejfájás, hasfájás, evészavar, szobatisztaság zavarai stb.)

 

Tanácsadó: Ács Anetta, Telefon: 06-42/421-169 E-mail: acs.anetta@nycsgyk.hu

(előzetes időpont egyeztetés szükséges)

Bárány Ildikó, E-mail: barany.ildiko@nycsgyk.hu

 

A felnőttek számára biztosított pszichológiai tanácsadáshoz a kliensek többféle módon juthatnak: egyrészt a gyermekellátás (óvodai, iskolai pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek) jelzőrendszere által közvetített esetekben, tehát általában valamely javaslat nyomán érhető el a felnőtt korú kliensek (18 éves kortól) számára.

Természetesen azonban nemcsak javaslatra kereshető fel, hanem spontán igénnyel, önkéntes alapon is, bárki, aki problémájára pszichológiai választ szeretne találni.

 

Minden esetben alapvetően fontos, hogy a pszichológussal való együttműködés akkor lesz sikeres, ha a páciens saját maga is motivált arra, hogy közösen megoldást találjanak a problémára.

 

A pszichológiai tevékenység célja, lényege, hogy a pácienssel közösen átlássuk a szenvedést okozó, nehéz élethelyzeteket, feltárjuk és megértsük a problémák összefüggéseit. Motiválja a pácienst új perspektívák megtalálására, régi minták, szerepek letételére. Segít a belső erőforrások felkutatásában és mobilizálásában, annak érdekében, hogy egy harmonikusabb életvitel alakulhasson ki.

 • Tanácsadás

A tanácsadás során a szakember pszichológiai eszközökkel segíti a klienst egyéni életvezetési problémáinak megoldásában, életszerepeinek optimalizálásában, egyéni problémakezelési kompetenciájának növelésében, döntési képességének fejlesztésében, konfliktusmegoldó képességeinek növelésében. Jellemzően probléma fókuszú, felkészítő jellegű folyamat.

 • Konzultáció

Egy adott probléma vagy tünet rövid távú megszüntetése pszichoterápiás eszközök felhasználásával, melynek célja az aktuális tünet, probléma megszüntetése, elfogadtatása.

A tanácsadás, konzultáció során az alábbi témákkal foglalkozunk: hangulatzavarok-szorongásos tünetek, élethelyzetbeli krízisek-gyász, párkapcsolati-családi konfliktusok, életvezetési nehézségek, teljesítményzavarok, kommunikációs-önérvényesítési problémák, beilleszkedési- alkalmazkodási nehézségek, önismeret-személyiségfejlesztés, információ a pszichológiai segítségnyújtás formáiról, lehetőségeiről

 • Krízisintervenció

Pszichés tekintetben veszélyeztető állapotban lévő személyek esetében a pszichológus célzott vizsgálatot és krízisintervenciós beavatkozást végez, amelynek célja a veszélyeztető állapot megszüntetése, illetve megfelelő szakmai ellátása. Szükség szerint hospitalizációt vagy pszichiáter szakorvoshoz való irányítást javasolhat.

 • Szupportív terápia – pszichoterápiás betegvezetés

Pszichoterápiás szemlélettel vezetett célzott beszélgetések, melyek a kliensproblémáinak felismerését, életvezetési nehézségeinek megoldását, egyéb kezeléseinek segítését és kiegészítését szolgálják. Esetenként autogén tréning elsajátítására is lehetőség nyílik, mely során a testi működések tudatosítása és harmonizálása történik, cél a szorongás csökkentése, a vegetatív működések stabilizálása.

 • Pszichodiagnosztikai tevékenység

A kliensek problémái, életvezetési nehézségei mögött olyan mentális bajok is állhatnak, amelyek megakadályozzák az adekvát problémamegoldást. Ha ennek gyanúja felmerül, akkora pszichológus tesztek segítségével rávilágíthat erre. Javaslatára a kliens bekerül a megfelelő ellátórendszerbe (pszichiátriai gondozó, kórház), ahol orvosi kezeléssel kompenzált állapotba hozzák. Amennyiben szükséges, a pszichológus további diagnosztikus vizsgálatokat javasolhat, és a megfelelő intézményekbe közvetítheti ügyfeleit, hogy problémájukkal a legmegfelelőbb ellátásban részesülhessenek.

 • Esetmegbeszélés, támogatás

A pszichológus a rendszerben a családsegítők, esetmenedzserek felé támogató szerepet is betölt, esetmegbeszéléseken, konzultációkon részt vehet, kiegészítve, segítve a szakemberek  munkáját.

 

 

Tanácsadó: Fedor Zita Telefon: 06-42/401-652 E-mail: kozpont@nycsgyk.hu

(időpont egyeztetés szükséges)

 

Életvezetési tanácsadás, coach

 

Minden ember életében vannak elakadások, megtorpanások, amikor úgy érzi, hogy egyedül nem képes továbblépni a megoldás irányába. Ilyenkor az általában megszokott gondolkodási kereteink közé szorulunk. Ahhoz, hogy ebből kilépjünk, célszerű külső segítséget igénybe venni.  Őszinte, mély beszélgetések keretében feltárjuk az aktuális élethelyzeteket, az ügyfél számára ismeretlen nézőpontból közelítjük meg az életükben felmerülő kihívásokat, nehézségeket. A tanácsadások során feladatunk az, hogy elgondolkoztassuk és segítsük az ügyfelet abban, hogy megtalálja a saját világképébe, értékrendszerébe leginkább illeszkedő megoldást. A tanácsadások során bizalmi légkörben együtt keressük a lehetséges megoldásokat. Nagyon fontos, hogy átgondoljuk, újragondoljuk az életünket, új irányt adjunk neki, hogy így tudatosabbá válva boldogabban, egészségesebben élhessünk.

Felmerülő problémák lehetnek:

 • párkapcsolati válság, elmérgesedett családi viszályok,

 • pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg a családban,

 • életszakaszok közötti váltás kapcsán felmerülő problémák,

 • elhelyezkedés a nyílt munkaerőpiacon (tervezés, döntés),

 • elhanyagoló szülői viselkedés,

 • munkanélküliség a családban,

 • megromlott szülő-gyermek kapcsolat, válás utáni kapcsolattartás rendezése,

 • magány, céltalanság érzése,

 • szülői kompetencia erősítése

 

Tanácsadó: Glückné Bugyi Erzsébet Telefon: 42/401-652, E-mail: bugyi.erzsebet@nycsgyk.hu

(előzetes időpont egyeztetés szükséges)