Archívum - Az NYCSGYK többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet I./7. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke".

Archívumra vonatkozó előírás: Változást követően az előző állapot 1 évig archívumban tartása

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Releváns adat az intézménynél nem keletkezett.