Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

Intézményünk feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatás magas szakmai színvonalú és hatékony működtetése a szolgáltatást igénybevevők szükségleteinek figyelembevételével. Szolgáltatásainkat a szociális munka értékei alapján tervezzük és működtetjük a hozzánk forduló célcsoport számára. A szolgáltatások tartalma megfelel a valódi szükségleteknek és követi a szükségletek változásait. Alkalmazzuk a megvalósítható innovációkat, törekszünk új, hatékony eljárások kidolgozására és bevezetésére.

Küldetésünk:

 • Hivatásunk, hogy jobbá tegyük mások életét.
 • Hiszünk abban, hogy tudásunkkal hozzá tudunk járulni a helyi közösségek fejlődéséhez, az emberek, családok jólétéhez.
 • Segítő munkánk fókuszában az együttműködés áll, amelynek során egymás és mások fejlődésére törekszünk.
 • Elkötelezettek vagyunk szolgáltatásaink folyamatos javítása mellett és innovatív megoldásokkal reagálunk a családok változó szükségleteire.

Alapelveink:

 • Az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevők emberi méltóságának tiszteletben tartása
 • Magas színvonalú szakmai munka, hatékonyság
 • Önismeret, megbecsülés a munkatársak és az ügyfelek iránt
 • Prevenció, szociális biztonság megőrzése
 • Kompetenciahatárok pontos ismerete és betartása
 • Tolerancia, megértés, türelem
 • Kedvesség, megbízhatóság
 • Titoktartási kötelezettség
 • Következetesség, kreativitás, összetartás