Közérdekű adatok

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre. Az intézmény regisztrációjára sor került a www.kozadat.hu weboldalon, adatai az oldalt használva is elérhetőek a következő linken: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ.

I. Szervezeti és személyzeti adatok

1. Az NYCSGYK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja
2. Az NYCSGYK szervezeti felépítése, szervezeti elemeinek feladatai
3. Az NYCSGYK szervezeti elemeinek vezetői és elérhetőségi adatai
4. Az NYCSGYK illetékes ügyfélkapcsolati vezetője és az ügyfélfogadás rendje
5. Az NYCSGYK irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alá tartozó más közfeladatot ellátó szervek
6. Az NYCSGYK többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek
7. Az NYCSGYK által alapított közalapítványok
8. Az NYCSGYK által alapított költségvetési szervek
9. Az NYCSGYK által alapított lapok
10. Az NYCSGYK felettes, illetve felügyeleti szerve
11. Az NYCSGYK-ra jogi formából eredően nem releváns közadatok köre

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az NYCSGYK feladatát meghatározó alapvető jogszabályok, az NYCSGYK Szervezeti és Működési Szabályzata, az NYCSGYK adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
2. Az NYCSGYK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
3. Az NYCSGYK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások adatai
4. Az NYCSGYK nyilvános kiadványai
5. Az NYCSGYK hirdetményei, közleményei
6. Az NYCSGYK által kiírt pályázatok
7. Az NYCSGYK-nál végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
8. Az NYCSGYK közérdekű adatainak megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti elem megnevezése, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
9. Az NYCSGYK tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei
10. Az NYCSGYK közérdekű adataival kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
11. Az NYCSGYK közérdekű adatainak felhasználásával, hasznosításával, újrahasznosításával kapcsolatos adatok
12. Az NYCSGYK különös és egyedi közzétételi listája
13. Az NYCSGYK-ra tevékenységi körből, hatókörből, jogi formából eredően nem releváns közadatok köre

III. Gazdálkodási adatok

1. Az NYCSGYK éves költségvetései és éves költségvetési beszámolói
2. Az NYCSGYK-nál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
3. Az NYCSGYK által nyújtott költségvetési támogatások adatai
4. Az NYCSGYK ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatai
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
6. Az NYCSGYK által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések adatai
7. Az NYCSGYK Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztéseinek adatai
8. Az NYCSGYK közbeszerzési tevékenységével kapcsolatos adatok

Közérdekű adatok archívuma