Pályázati programok

„Közösen a kiútért” TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 830 millió Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Közösen a kiútért” című, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására.

A projekt célja, hogy a város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját segítse, melynek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. A projekt, programjaival és szolgáltatásaival a Huszár lakótelep és a Keleti lakótelep lakosságának felzárkóztatására fókuszál.

A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ konzorciumi együttműködésében valósul meg, 2018. január 1 – 2022. március 31. között. A projekt időtartama 48 hónap (12 hónap projektfejlesztési szakaszt követően 36 hónap a megvalósítás időszaka).

A projekt tevékenységei az alábbi hét közvetlen cél elérése köré épülnek:

  • 1. Az akcióterületeken élő lakosság közösségfejlesztése, a közösség erejének megerősítése közösségi tervezés, családi napok, szomszédsági megbeszélések szervezésével.
  • 2. Szociális integráció és felzárkóztatás, melynek keretében a projekt teljes megvalósítási időszakában szociális munkás szakemberek segítik a lakosságot a társadalmi beilleszkedés folyamatában.
  • 3. A foglalkoztathatóság javítása érdekében oktatási, önkéntes és munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok illetve pályaorientáció valósul meg.
  • 4. A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése keretében olyan programelemek, pl.: ifjúsági klub, tehetséggondozás, gyermekfoglalkozások és táborok valósulnak meg, melyek fejlesztik a gyermekek és fiatalok érzelmi, értelmi és szociális készségeit.
  • 5. A jobb egészségi állapot elérése céljából egészségügyi szűrések, orvosi tanácsadás, sportfoglalkozások valósulnak meg.
  • 6. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében a program célja, hogy az érintettek szükségleteinek megfelelően, lakóhelyükhöz közelebb is hozzáférhessenek bizonyos szolgáltatásokhoz. Egyértelmű lakossági igény esetén, rendszeres időszakonként lehetőség nyílik bizonyos szociális, egészségügyi, jogi stb. ügyek elintézésére helyben is.
  • 7. A közbiztonság javítása érdekében a projekt képzési és szemléletformáló programokat biztosít, mellyel hozzájárul a bűncselekmények, a bűnelkövetők és az áldozatok számának csökkentéséhez, valamint a bűncselekmények súlyosságának mérséklődéséhez.