Tanácsadásaink

Jogi tanácsadás

A szolgáltatásra az intézmény központi telefonszámán, vagy családsegítőn, esetmenedzseren keresztül egyeztetve lehet időpontot foglalni. A tanácsadásra szükséges, hogy az ügyfél az ügyhöz kapcsolódó dokumentumokat magával hozza. A  tanácsadás keretében sor kerülhet szóbeli (tanácsadás, tájékoztatás) és írásbeli (pl.: keresetlevél, beadvány, hiánypótlás) segítségnyújtásra is, azonban az egyes eljárásokban személyes képviselet ellátására nem.

Amennyiben az ügy típusa, vagy az összetettsége miatt a jövőbeli eljárásokban személyes képviselet válhat szükségessé, úgy az Ügyfél számára ügyvéd igénybevételét javasoljuk.

Általánosan családi jogi igényekkel fordulnak meg a szolgáltatáson az ügyfelek, úgymint válás, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj szabályozása, végrehajtási ügyek.

Tanácsadó: Dr. Stefáni Gergely Péter   

Telefon: 06-30/367-53-98 E-mail: dr.stefani.gergely@nycsgyk.hu (előzetes időpont egyeztetés szükséges)

Pszichológiai tanácsadás

Gyermekekkel folytatott tanácsadás

A Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ által működtetett, gyermekek számára biztosított pszichológiai szolgáltatás elsősorban az intézmény gondozottjai számára érhető el, de olyan szülők is igényelhetik, akik nem veszik igénybe szolgáltatásban. A szolgáltatás igénybe vétele ideális esetben önkéntes, ezekben az esetekben a szülők saját maguk érzékelik gyermekükkel kapcsolatos problémáikat, illetve a családsegítőkkel, esetmenedzserekkel folytatott gondozási tevékenység során – megfogadva a kollégák javaslatait – jelzik igényüket. Súlyosabb esetekben azonban hatósági előírás alapján a szolgáltatás igénybe vétele kötelező érvényű.

A gyermekekkel történő segítő munka előtt szükség van a szülőkkel folytatott első interjúra, anamnézis felvételre, mely többnyire a gyermek jelenléte nélkül zajlik. A szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötését követően a gyermekkel a szakember négyszemközti helyzetben találkozik. Az első 4-5 alkalommal a problémára fókuszált beszélgetések mellett több esetben szükség van pszichodiagnosztikai vizsgálatok (rajztesztek, projektív tesztek, papír-ceruza tesztek stb.) elvégzésére is. Ezt követően a szülőkkel folytatott ismételt konzultáció után az esetek többségében szükséges a gyermek további pszichés megsegítése, támogatása. A pszichológus munkája többszintű kommunikációt tesz szükségessé. A gyermek érdekét, szükségletét szem előtt tartva dolgozik a gyermekkel, szülőkkel és a gyermek ügyében munkálkodó szakemberekkel.

Az eredményes munkavégzés hosszabb távú elköteleződést igényel, emiatt előjegyzés alapján történik a kliensek megkeresése közvetlenül a pszichológus, illetve a családsegítő és esetmenedzser szakemberek közreműködésével. Az előre egyeztetett időpontokkal igyekszünk figyelembe venni a szülők és gyermekek igényeit. A szolgáltatás elérhető a gyermek 3 éves korától 18 éves korig.

Az alábbi esetekben célszerű pszichológushoz fordulni:

 • ha gondok vannak a gyermek magatartásával, melyek az addig megszokott nevelési eszközökkel már nem, vagy alig befolyásolhatók,
 • ha a gyermek túlzottan szorong, intenzív félelmei vannak
 • ha családi problémák (válás, haláleset, családon belüli erőszak, családtag súlyos betegsége stb.) miatt a gyermek viselkedése, hangulata jelentősen megváltozik
 • ha a gyermek abúzus áldozata
 • pszichés hátterű testi tünetek meglétekor, amikor a szakorvosi vizsgálatok eredményei nem igazolnak szervi elváltozást (fejfájás, hasfájás, evészavar, szobatisztaság zavarai stb.)

Pszichológusaink:

Ács Anetta, Telefon: 06/30 367-53-98 E-mail: acs.anetta@nycsgyk.hu

(előzetes időpont egyeztetés szükséges)

Felnőttekkel folytatott tanácsadás

A felnőttek számára biztosított pszichológiai tanácsadáshoz a kliensek többféle módon juthatnak: egyrészt a gyermekellátás (óvodai, iskolai pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek) jelzőrendszere által közvetített esetekben, tehát általában valamely javaslat nyomán érhető el a felnőtt korú kliensek (18 éves kortól) számára.Természetesen azonban nemcsak javaslatra kereshető fel, hanem spontán igénnyel, önkéntes alapon is, bárki, aki problémájára pszichológiai választ szeretne találni.

Minden esetben alapvetően fontos, hogy a pszichológussal való együttműködés akkor lesz sikeres, ha a páciens saját maga is motivált arra, hogy közösen megoldást találjanak a problémára.

A pszichológiai tevékenység célja, lényege, hogy a pácienssel közösen átlássuk a szenvedést okozó, nehéz élethelyzeteket, feltárjuk és megértsük a problémák összefüggéseit. Motiválja a pácienst új perspektívák megtalálására, régi minták, szerepek letételére. Segít a belső erőforrások felkutatásában és mobilizálásában, annak érdekében, hogy egy harmonikusabb életvitel alakulhasson ki. 

A tanácsadás során a szakember pszichológiai eszközökkel segíti a klienst egyéni életvezetési problémáinak megoldásában, életszerepeinek optimalizálásában, egyéni problémakezelési kompetenciájának növelésében, döntési képességének fejlesztésében, konfliktusmegoldó képességeinek növelésében. Jellemzően probléma fókuszú, felkészítő jellegű folyamat. 

A konzultáció egy adott probléma vagy tünet rövid távú megszüntetése pszichoterápiás eszközök felhasználásával, melynek célja az aktuális tünet, probléma megszüntetése, elfogadtatása.

A tanácsadás, konzultáció során az alábbi témákkal foglalkozunk: hangulatzavarok-szorongásos tünetek, élethelyzetbeli krízisek-gyász, párkapcsolati-családi konfliktusok, életvezetési nehézségek, teljesítményzavarok, kommunikációs-önérvényesítési problémák, beilleszkedési- alkalmazkodási nehézségek, önismeret-személyiségfejlesztés, információ a pszichológiai segítségnyújtás formáiról, lehetőségeiről.

Pszichés tekintetben veszélyeztető állapotban lévő személyek esetében a pszichológus célzott vizsgálatot és krízisintervenciós beavatkozást végez, amelynek célja a veszélyeztető állapot megszüntetése, illetve megfelelő szakmai ellátása. Szükség szerint hospitalizációt vagy pszichiáter szakorvoshoz való irányítást javasolhat.

A kliensek problémái, életvezetési nehézségei mögött olyan mentális bajok is állhatnak, amelyek megakadályozzák az adekvát problémamegoldást. Ha ennek gyanúja felmerül, akkora pszichológus tesztek segítségével rávilágíthat erre. Javaslatára a kliens bekerül a megfelelő ellátórendszerbe (pszichiátriai gondozó, kórház), ahol orvosi kezeléssel kompenzált állapotba hozzák. Amennyiben szükséges, a pszichológus további diagnosztikus vizsgálatokat javasolhat, és a megfelelő intézményekbe közvetítheti ügyfeleit, hogy problémájukkal a legmegfelelőbb ellátásban részesülhessenek.

Pszichológus: Fedor Zita

Telefon: 06-42/401-652 E-mail: kozpont@nycsgyk.hu (előzetes időpont egyeztetés szükséges)​

Életvezetési tanácsadás, coach

Minden ember életében vannak elakadások, megtorpanások, amikor úgy érzi, hogy egyedül nem képes továbblépni a megoldás irányába. Ilyenkor az általában megszokott gondolkodási kereteink közé szorulunk. Ahhoz, hogy ebből kilépjünk, célszerű külső segítséget igénybe venni.  Őszinte, mély beszélgetések keretében feltárjuk az aktuális élethelyzeteket, az ügyfél számára ismeretlen nézőpontból közelítjük meg az életükben felmerülő kihívásokat, nehézségeket. A tanácsadások során feladatunk az, hogy elgondolkoztassuk és segítsük az ügyfelet abban, hogy megtalálja a saját világképébe, értékrendszerébe leginkább illeszkedő megoldást. A tanácsadások során bizalmi légkörben együtt keressük a lehetséges megoldásokat. Nagyon fontos, hogy átgondoljuk, újragondoljuk az életünket, új irányt adjunk neki, hogy így tudatosabbá válva boldogabban, egészségesebben élhessünk.

Felmerülő problémák, mellyel hozzánk fordulnak segítségért:

 • párkapcsolati válság, elmérgesedett családi viszályok,
 • pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg a családban,
 • életszakaszok közötti váltás kapcsán felmerülő problémák,
 • elhelyezkedés a nyílt munkaerőpiacon (tervezés, döntés),
 • elhanyagoló szülői viselkedés,
 • munkanélküliség a családban,
 • megromlott szülő-gyermek kapcsolat, válás utáni kapcsolattartás rendezése,
 • magány, céltalanság érzése,
 • szülői kompetencia erősítése​.

Tanácsadó: Glückné Bugyi Erzsébet

Telefon: 42/401-652, E-mail: bugyi.erzsebet@nycsgyk.hu  (előzetes időpont egyeztetés szükséges)

Fogyatékosságügyi tanácsadás

A tanácsadás célja, hogy célcsoport-specifikus ismeretekkel rendelkező szakemberek komplex rendszer keretében egyszerre nyújtsanak segítséget mind az érintettek, mind a velük kapcsolatba kerülő, közfeladatot ellátó szakemberek számára. A fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul a fogyatékkal élő egyének, azok családjai, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. 

A tanácsadás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők vehetik igénybe.

Kik fordulhatnak segítségért a Fogyatékosságügyi tanácsadókhoz?

 • Minden magánszemély (fogyatékossággal élő személy, hozzátartozó, szakember, érdeklődő, stb.)
 • Intézmények, szervezetek, hivatalok,  (állami, egyházi, civil, stb.)
 • Foglalkoztatók, munkáltatók

Miben tudunk segíteni?

Fogyatékossággal élő / megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos:

 • ügyintézés támogatása (pénzbeli, természetbeni ellátásokra való jogosultsággal kapcsolatos segítségnyújtás)
 • szociális szolgáltatások elérésének támogatása (támogató szolgálatok, foglalkoztatók, bentlakásos intézmények, stb.  szolgáltatásaival kapcsolatos információnyújtás, segítség a szolgáltatások igénybevételében)
 • oktatással, képzéssel kapcsolatos tanácsadás
 • Foglalkoztatással, munkába történő elhelyezkedéssel kapcsolatos tanácsadás, közvetítés (munkavállalóknak és munkáltatóknak)
 • Teljes körű akadálymentesítéssel kapcsolatos információnyújtás, tanácsadás (fizikai-, infokommunikációs akadálymentesítés,)
 • Segédeszközök beszerzésével kapcsolatos segítségnyújtás
 • Klubfoglalkozások
 • Szemléletformáló, érzékenyítő előadások tartása
 • Minden fogyatékosságüggyel kapcsolatos egyéb probléma megoldása

Tanácsadóink:

Tóthné Nefiru Anikó Erzsébet Telefon: 06/30 371-8865 E-mail: nefiru.aniko@nycsgyk.hu

Petrus József Telefon: 06/30 371-8846 E-mail: petrus.jozsef@nycsgyk.hu 

(előzetes időpont egyeztetés szükséges)

Adósságkezelés

A helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a háztartást vagy személyt, akinek:

 • az adóssága adósságtípusonként meghaladja a harmincezer forintot, és akinek az önkormányzati rendeletben meghatározott adósság(ok) esetében fennálló tartozása legalább 1 adósságtípus esetében hat havi,
 • a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( 28.500 Ft) 150%-át, egyedül élő esetén 200 %-át és vagyona sem neki, sem a vele egy háztartásban élőknek nincs
 • aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, együttműködést
 • nem vonható be a szolgáltatásba az a díjtartozás, amellyel kapcsolatban bírósági peres eljárás van folyamatban, illetve  fizetési meghagyás/végrehajtás került kibocsátásra
 • adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a szolgáltatóval szerződésben álló személy nyújthat be, ha az általa lakott háztartásban életvitelszerűen él (személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint)
 • az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék tizenkét havi elmaradásnak minősül
 • adósságnak minősül - közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, közösköltség-tartozás több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás, a lakbérhátralék
 • a helyi adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.
 • külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A támogatás csak azon adósságtípus rendezésére állapítható meg, melyre a szolgáltató az Önkormányzattal megállapodást kötött. A helyi adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg:

 • első alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb kettőszázötvenezer forint,
 • második alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 50%-át, és összege legfeljebb százhatvanezer forint,
 • harmadik alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 25%-át, és összege legfeljebb nyolcvanezer forint.

A helyi adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizenkettő hónap. A helyi adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról. Központunk teljeskörű tanácsadásban, az igénylési ügyintézésében nyújt segítséget, valamint a támogatás megállapítását követően a támogatásban részesülő ügyfélnek együttműködési kötelezettsége van a fennálló 12 hónap alatt Központunkkal.

Tanácsadók:

Demeter György - Északi Telephely Nyíregyháza, Május 1 tér 10/a

Telefon: 06/30 633-91-88 E-mail: demeter.gyorgy@nycsgyk.hu

Simai Tünde - Huszár telepi Telephely Nyíregyháza, Huszár tér 5.

Telefon: 06/30 635-58-73 E-mail: simai.tunde@nycsgyk.hu

Álláskeresési tanácsadás

Ez a tanácsadási forma az álláskeresési folyamat lépéseinek megtervezéséhez, a hatékony álláskeresési technikák (önéletrajzírás, munkaerő-piaci marketing, felkészülés az állásinterjúra stb.) megismeréséhez, elsajátításához, az intenzív álláskereséshez nyújt gyakorlati segítséget.

A szolgáltatás célja az álláskeresésben eredményesen hasznosítható technikák (nyílt, rejtett munkaerő piacon történő eligazodás, a meg nem hirdetett állások feltárása, kapcsolati tőke felmérése, használata, önéletrajzírás, telefonálás munkaadónak, felkészülés a személyes találkozókra, állásinterjúra, stb.) megismerése, elsajátítása, gyakorlása, valamint aktív és eredményes alkalmazása. A szolgáltatással segítjük az ügyfelet, jelen esetben az álláskeresőt a felmért tudása, készsége, valamint a munkaerő-piaci ismerete alapján reális célállás meghatározásában, valamint felkészítjük az önálló, aktív álláskeresésre, állás megtartásra.

Tanácsadó: Glückné Bugyi Erzsébet

Telefon: 06/42 401-652 E-mail: bugyi.erzsebet@nycsgyk.hu

(előzetes időpont egyeztetés szükséges)