Az NYCSGYK beruházásstatisztikai jelentései

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet II./14. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Beruházásstatisztikai jelentések

2022. éves2022. környezeti beruházás, ráfordítás2023. 1. negyedév2023. 2. negyedév2023. 3. negyedév2023. 4. negyedév

 

Frissítési gyakoriság: Negyedévente.
Utoljára frissítve: 2024.01.19.

Archívum