Kórházi Szociális Munka

A kórházi szociális munka, mint speciális szolgáltatás célja a 15/1998 (IV. 30) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló NM rendelet 7/C. § (1) -ében foglaltak szerint

  • a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése;

  • a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. §-ának (2) bekezdése szerint szükséges intézkedések megtétele.

A kórház szociális szakemberi kiskorú gyermeket érintő veszélyeztetettség esetén jelzéssel élnek a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ felé, amennyiben a gyermek lakhelye, életvitelszerű tartózkodási helye Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Nyírpazony, Sényő és Nyírtura község közigazgatási területe.

A jelzést intézményünk fogadja és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében.

 

Kórházi szociális munkás: Kiss Linda

E-mail: kiss.linda@nycsgyk.hu