A Központ a kiskorúak családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít

 

 • utcai- és lakótelepi szociális munkát,

 • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,

 • kórházi szociális munkát,

 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,

 • jogi és pszichológiai tanácsadást

 • életvezetési tanácsadást

 • mentálhigiénés tanácsadást

 • gyász feldolgozást

 • munkaerő-piaci tanácsadást

 

A Központ gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében az esetmenedzser:

 

 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét

 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére

 • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében

 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez 

 • utógondozást végez

 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet a készít

 • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.