Az NYCSGYK tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet II./14. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

A család- és gyermekjóléti szolgáltatásról 2023

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti KözpontNyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Frissítési gyakoriság: Negyedévente.
Utoljára frissítve: 2024.02.19.

Archívum