Az NYCSGYK közérdekű adatainak megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti elem megnevezése, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet II./13. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Közérdekű adatok igénylésének eljárásrendje
Közérdekű adat kérelem

 

Illetékes szervezeti egység:
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, 4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A.
telefonszám: 42/401-652, e-mail: kozpont@nycsgyk.hu

Információs jogokkal foglalkozó személy neve: Lengyelné Pogácsás Mária, intézményvezető

Frissítési gyakoriság: Negyedévente.
Utoljára frissítve: 2024.01.10.