Az NYCSGYK által kiírt pályázatok

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet II./11. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Álláspályázat - családsegítő munkakör - Nagycserkesz
Meghirdetés ideje: 2023.06.12.
Eredményhirdetés ideje: 2023.06.28.
Szakmai leírás és a pályázati lehetőség meghirdetésének helye: www.kozszolgallas.ksz.gov.hu
Eredmény: A kiválasztásra a szakmai team döntése alapján került sor.

Álláspályázat - családsegítő munkakör - Északi telephely
Meghirdetés ideje: 2023.06.12.
Eredményhirdetés ideje: 2023.06.28.
Szakmai leírás és a pályázati lehetőség meghirdetésének helye: www.kozszolgallas.ksz.gov.hu
Eredmény: A kiválasztásra a szakmai team döntése alapján került sor.

Álláspályázat - családsegítő munkakör - Huszártelepi telephely (határozott idő)
Meghirdetés ideje: 2023.06.12.
Eredményhirdetés ideje: 2023.06.28.
Szakmai leírás és a pályázati lehetőség meghirdetésének helye: www.kozszolgallas.ksz.gov.hu
Eredmény: A kiválasztásra a szakmai team döntése alapján került sor.

Álláspályázat - óvodai és iskolai szociális segítő munkakör
Meghirdetés ideje: 2023.06.12.
Eredményhirdetés ideje: 2023.06.28.
Szakmai leírás és a pályázati lehetőség meghirdetésének helye: www.kozszolgallas.ksz.gov.hu
Eredmény: A kiválasztásra a szakmai team döntése alapján került sor.

Frissítési gyakoriság: Folyamatosan.
Utoljára frissítve: 2023.06.28.

Archívum