Az NYCSGYK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet II./5. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Közszolgáltatások megnevezése

1. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai
Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatok: A gyermekjóléti központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. 

Speciális szolgáltatások
a) Kapcsolattartási ügyelet
b) Kórházi szociális munka
c) Készenléti szolgálat
d) Iskolai, óvodai szociális segítő munka
e) Utcai (lakótelepi) szociális munka
f) Adósságkezelési tanácsadás
g) Munkaerő-piaci tanácsadás
h) Jogi tanácsadás
i) Pszichológiai tanácsadás
j) Fogyatékosságügyi tanácsadás
k) Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása
l) Család- és párterápiás tanácsadás
m) Szociális diagnózis felvétele

2. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, egyéni és csoportos foglalkozásokkal, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

Szolgáltatások
a) Facilitálás – Resztoratív technikával
b) Konfliktus kezelési szolgáltatás - mediáció
c) Szabadidős programok az iskolai szünetekben
d) Munkavállalási tanácsadás a családsegítésben
e) Közösségfejlesztés
f) Adományok gyűjtése és osztása

Közszolgáltatások tartalma, igénybevételének rendje

Szakmai Program 2024

 

Közszolgáltatásokért fizetendő díj, kedvezmények

Az intézmény szolgáltatásait térítési díj nélkül, ingyenesen nyújtja célcsoportja számára.

Frissítési gyakoriság: A változást követően azonnal.
Utoljára frissítve: 2024.02.22.

Archívum