Az NYCSGYK feladatát meghatározó alapvető jogszabályok, az NYCSGYK Szervezeti és Működési Szabályzata, az NYCSGYK adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet II./1. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Jogszabályok

 

Dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat 2023 
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatAdatkezelési tájékoztató (ügyfelek)
Adatkezelési tájékoztató (munkavállalók)Adatkezelési tájékoztató (szerződéses partnerek)
Adatkezelési tájékoztató (panaszt benyújtók)Adatkezelési tájékoztató (szervezeti integritást sérő események bejelentői)
Adatkezelési tájékoztató (közérdekű adat iránti igényt benyújtó)Adatkezelési tájékoztató (pályázók)

Frissítési gyakoriság: A változást követően azonnal.
Utoljára frissítve: 2023.06.01.

Archívum