Az NYCSGYK közbeszerzési tevékenységével kapcsolatos adatok

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet III./8. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Releváns adat az intézménynél nem keletkezett.

Frissítési gyakoriság: Negyedévente.
Utoljára frissítve: 2024.01.10.

Archívum