Az NYCSGYK által alapított költségvetési szervek

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet I./9. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Releváns adat az intézménynél nem keletkezett.

Frissítési gyakoriság: A változást követően azonnal.
Utoljára frissítve: 2022.02.21.

Archívum