Az NYCSGYK által alapított közalapítványok

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet I./8. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Releváns adat az intézménynél nem keletkezett.

Frissítési gyakoriság: A változást követően azonnal.
Utoljára frissítve: 2022.02.21.

Archívum