Az NYCSGYK illetékes ügyfélkapcsolati vezetője és az ügyfélfogadás rendje

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet I./4. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

Ügyfélkapcsolati vezető

1.Vezető neveLengyelné Pogácsás Mária
2.Vezető telefonszáma42/401-652
3.Vezető telefaxszáma-
4.Vezető e-mail címelengyelne.marica@nycsgyk.hu

 

Ügyfélfogadási rend a székhely, telephelyek és ügyfélfogadásra nyitvaálló helységek esetében

Hétfődélelőtt szünetel13:00-16:00 óráig
Kedd08:00-12:00 óráig13:00-16:00 óráig
Szerda08:00-12:00 óráig13:00-16:00 óráig
Csütörtök08:00-12:00 óráig13:00-16:00 óráig
Péntek08:00-12:00 óráigdélután szünetel

Frissítési gyakoriság: A változást követően azonnal.
Utoljára frissítve: 2022.02.21.