Az NYCSGYK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet I./1. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

1.Hivatalos névNyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
2.Székhely4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A.
3.Postacím4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A.
4.Telefonszám42/401-652
5.Telefax szám-
6.Elektronikus levélcímkozpont@nycsgyk.hu
7.Honlap címewww.nycsgyk.hu
8.Ügyfélszolgálat elérhetősége42/401-652

Frissítési gyakoriság: A változást követően azonnal.
Utoljára frissítve: 2023.05.02.