Az NYCSGYK-ra tevékenységi körből, hatókörből, jogi formából eredően nem releváns közadatok köre

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet II./2. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven".

Nem releváns a szervezet hatóköréből és jogi formájából adódóan.

Frissítési gyakoriság: A változásokat követően azonnal.

Az 1. számú melléklet II./3. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai".

Nem releváns a szervezet jogi formájából adódóan.

Frissítési gyakoriság: Negyedévente.

Az 1. számú melléklet II./4. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről".

Nem releváns a szervezet tevékenységi köréből adódóan.

Frissítési gyakoriság: A változásokat követően azonnal.

Az 1. számú melléklet II./8. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza".

Nem releváns a szervezet jogi formájából adódóan.

Frissítési gyakoriság: A változásokat követően azonnal.

Az 1. számú melléklet II./9. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától".

Nem releváns a szervezet tevékenységi köréből adódóan.

Frissítési gyakoriság: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal.

Utoljára frissítve: 2024.01.10.