Az NYCSGYK közérdekű adataival kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.

Az 1. számú melléklet II./15. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai".

Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:

2023-ban az állampolgároktól érkezett közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó

  • megismerési kérelmek száma: 0 db,
  • elutasított kérelmek száma: 0 db.

Éves jelentés benyújtott adatlapja - 2023 év

Frissítési gyakoriság: Negyedévente.
Utoljára frissítve: 2024.01.31.

Archívum